Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 33443 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 28728 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 11527 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 16348 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 8192 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 5698 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 8531 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 6018 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 12720 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 13288 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3593 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 5149 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 7831 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 5199 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 8116 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 7416 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2738 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 7761 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4247 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4757 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last