Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 13094 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 20056 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 7097 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 9401 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 4266 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 3022 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 5121 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 3173 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 8054 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 8896 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2325 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 2696 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 4363 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 2845 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 4227 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 3989 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1657 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 4134 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2427 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 2676 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last