Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 38936 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 29801 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 12428 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 17940 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 8908 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 6234 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 9235 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 6477 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 13833 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 14166 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3836 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 5694 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 8533 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 5658 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 8833 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 8060 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2990 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 8480 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4485 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 5084 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last