Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 13447 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 20216 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 7167 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 9515 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 4327 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 3060 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 5198 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 3216 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 8135 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 8960 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2346 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 2726 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 4410 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 2888 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 4329 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 4045 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1676 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 4195 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2464 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 2716 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last