Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 15776 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 21276 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 7597 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 10212 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 4653 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 3299 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 5591 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 3546 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 8516 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 9511 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2482 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 2959 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 4728 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 3112 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 4763 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 4359 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1800 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 4589 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2667 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 2917 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last