Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 28166 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 26669 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 10368 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 14219 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 7161 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 4818 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 7755 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5414 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 11433 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 12113 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3249 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 4419 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 6694 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 4562 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 7207 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 6485 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2413 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 6862 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3832 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4209 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last