Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 25258 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 25672 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 9666 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 13152 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 6643 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 4455 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 7336 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5094 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 10565 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 11531 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3058 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 4061 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 6195 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 4210 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 6671 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 5926 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2281 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 6379 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3612 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 3960 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last