Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 31741 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 28024 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 11176 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 15590 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 7872 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 5417 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 8273 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5837 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 12286 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 12883 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3466 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 4886 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 7491 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 4966 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 7821 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 7106 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2622 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 7476 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4122 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4586 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last