Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 32621 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 28447 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 11357 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 15992 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 8054 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 5585 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 8424 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5942 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 12504 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 13102 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3534 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 5024 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 7671 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 5100 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 7976 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 7294 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2690 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 7624 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4194 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4690 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last