Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 25863 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 25888 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 9791 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 13330 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 6747 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 4541 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 7427 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5162 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 10721 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 11644 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3104 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 4136 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 6302 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 4281 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 6792 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 6042 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2316 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 6487 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3671 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4010 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last