Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 23248 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 24879 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 9274 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 12570 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 6345 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 4187 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 7051 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 4849 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 10131 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 11162 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2951 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 3842 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 5867 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 3999 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 6289 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 5608 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2157 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 6000 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3458 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 3758 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last