Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 20718 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 23841 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 8659 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 11797 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 5583 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 3795 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 6399 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 4235 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 9562 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 10601 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2802 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 3505 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 5449 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 3639 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 5786 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 5131 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2034 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 5452 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3179 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 3389 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last