Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 22575 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 24518 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 9054 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 12295 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 6102 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 4056 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 6845 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 4637 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 9899 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 10926 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2903 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 3661 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 5662 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 3809 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 6081 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 5359 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2112 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 5762 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3362 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 3595 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last