Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 11490 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 19336 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 6754 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 8919 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 3982 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 2862 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 4792 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 2996 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 7563 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 8542 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2235 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 2540 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 4126 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 2698 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 3887 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 3736 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1604 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 3855 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2284 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 2526 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last