Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 27422 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 26441 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 10218 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 13881 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 7062 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 4741 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 7641 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5313 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 11243 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 11967 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3200 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 4339 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 6569 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 4484 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 7077 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 6307 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2382 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 6739 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3785 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4149 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last