Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 10943 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 19092 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 6628 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 8745 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 3866 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 2817 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 4674 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 2902 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 7462 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 8420 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2189 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 2491 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 4052 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 2640 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 3790 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 3674 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1574 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 3747 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2248 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 2480 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last