Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 41271 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 30309 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 12843 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 18754 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 9224 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 6510 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 9498 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 6705 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 14419 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 14548 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3953 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 5912 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 8899 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 5847 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 9198 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 8365 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 3086 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 8795 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4603 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 5235 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last