Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 17345 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 22064 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 7903 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 10750 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 4918 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 3456 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 5856 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 3720 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 8842 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 9825 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2606 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 3116 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 4947 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 3247 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 5130 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 4603 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1880 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 4847 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2817 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 3067 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last