Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 11041 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 19147 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 6643 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 8755 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 3897 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 2823 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 4681 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 2911 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 7490 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 8442 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2199 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 2497 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 4059 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 2652 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 3797 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 3687 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1580 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 3768 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2251 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 2485 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last