Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 10349 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 18887 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 6501 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 8576 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 3779 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 2761 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 4565 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 2830 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 7365 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 8301 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2147 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 2432 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 3972 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 2575 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 3656 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 3580 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1542 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 3601 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2207 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 2414 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last