Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 26448 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 26107 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 9987 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 13517 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 6898 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 4622 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 7497 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5230 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 10927 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 11770 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3135 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 4217 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 6408 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 4361 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 6910 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 6145 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2344 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 6597 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3714 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4057 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last