Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 11723 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 19425 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 6787 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 8970 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 4044 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 2871 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 4830 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 3014 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 7597 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 8577 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2246 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 2562 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 4152 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 2720 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 3915 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 3759 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1610 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 3901 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2294 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 2558 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last