Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 29153 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 26961 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 10571 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 14565 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 7308 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 4930 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 7897 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5511 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 11649 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 12289 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3295 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 4546 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 6884 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 4652 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 7354 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 6649 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2456 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 7037 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3889 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4305 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last