Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 23705 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 25090 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 9381 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 12750 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 6443 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 4248 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 7125 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 4911 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 10280 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 11272 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2975 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 3909 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 5956 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 4070 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 6394 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 5691 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2194 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 6091 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3509 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 3817 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last