Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 18001 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 22371 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 8036 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 10932 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 5053 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 3517 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 5962 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 3793 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 8944 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 9976 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2644 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 3199 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 5051 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 3308 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 5242 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 4711 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1906 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 4959 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2869 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 3117 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last