Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 36632 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 29338 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 11962 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 17216 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 8573 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 5976 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 8941 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 6256 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 13303 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 13757 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3708 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 5437 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 8183 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 5420 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 8489 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 7775 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2867 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 8150 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4352 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4923 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last