Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 11316 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 19251 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 6722 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 8864 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 3941 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 2852 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 4747 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 2959 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 7544 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 8501 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2226 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 2522 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 4101 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 2686 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 3847 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 3716 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1602 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 3814 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2276 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 2503 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last