Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 30177 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 27290 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 10792 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 14958 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 7488 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 5083 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 8031 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5642 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 11888 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 12487 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3355 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 4660 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 7062 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 4752 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 7515 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 6792 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2512 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 7208 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3977 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4410 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last