Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 18949 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 22918 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 8243 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 11205 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 5214 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 3604 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 6098 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 3923 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 9154 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 10203 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2705 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 3306 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 5174 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 3403 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 5384 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 4875 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1962 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 5116 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2972 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 3205 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last