Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 16768 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 21691 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 7787 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 10531 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 4807 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 3386 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 5749 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 3653 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 8701 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 9703 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2561 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 3053 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 4863 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 3177 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 4970 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 4500 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1847 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 4739 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2746 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 2999 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last