Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 21811 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 24263 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 8897 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 12070 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 5933 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 3968 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 6727 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 4518 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 9753 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 10798 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2870 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 3597 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 5580 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 3748 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 5967 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 5269 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2076 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 5626 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3308 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 3527 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last