Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 34648 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 29021 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 11729 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 16722 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 8382 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 5817 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 8721 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 6118 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 13015 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 13484 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3643 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 5293 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 7981 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 5311 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 8257 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 7573 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2801 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 7958 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4301 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4844 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last