Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 14668 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 20780 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 7349 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 9854 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 4498 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 3185 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 5402 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 3378 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 8305 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 9190 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2415 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 2829 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 4584 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 3008 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 4547 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 4195 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1738 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 4386 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2560 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 2817 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last