Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 12442 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 19729 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 6920 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 9162 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 4149 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 2928 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 4963 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 3085 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 7716 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 8724 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2278 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 2620 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 4231 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 2770 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 4045 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 3844 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1626 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 3998 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2330 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 2610 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last