Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 15140 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 21008 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 7466 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 10017 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 4570 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 3235 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 5479 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 3463 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 8408 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 9374 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2442 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 2881 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 4651 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 3057 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 4649 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 4262 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1766 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 4462 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2590 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 2861 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last