Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 30950 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 27652 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 10975 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 15279 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 7667 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 5225 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 8150 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5717 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 12077 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 12682 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3398 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 4750 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 7315 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 4838 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 7659 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 6940 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2549 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 7337 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4050 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4477 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last