Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 40104 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 30055 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 12629 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 18375 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 9075 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 6397 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 9362 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 6571 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 14155 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 14370 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3892 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 5809 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 8724 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 5745 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 9051 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 8226 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 3039 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 8627 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4536 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 5150 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last