Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 21409 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 24081 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 8786 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 11967 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 5782 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 3908 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 6609 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 4411 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 9673 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 10718 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2846 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 3561 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 5527 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 3703 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 5905 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 5211 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2061 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 5568 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3263 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 3465 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last