Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 12371 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 19689 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 6898 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 9149 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 4133 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 2921 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 4947 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 3070 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 7707 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 8710 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2275 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 2614 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 4225 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 2762 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 4027 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 3828 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1623 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 3982 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2326 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 2602 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last