Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 13902 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 20410 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 7219 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 9615 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 4390 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 3086 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 5269 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 3277 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 8196 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 9022 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2364 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 2754 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 4455 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 2928 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 4388 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 4096 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 1692 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 4263 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 2486 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 2743 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last