Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 20180 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 23539 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 8517 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 11627 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 5435 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 3722 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 6299 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 4111 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 9437 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 10496 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 2778 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 3458 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 5373 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 3569 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 5643 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 5053 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2019 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 5322 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3090 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 3349 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last