Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 37719 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 29535 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 12170 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 17521 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 8700 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 6089 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 9096 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 6359 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 13519 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 13943 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3770 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 5546 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 8325 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 5519 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 8663 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 7921 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2923 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 8307 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4415 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 5006 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last