เพลง ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ

คีย์ : Em

Em       Bm              C                    G
ทุกวันเวลาข้าสาธุการ ด้วยวิญญาณและความจริง
    Am      C            B7
ทุกสิ่งมอบถวายแด่พระองค์
       Em           Bm          C               G
พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ข้าก้มกราบพระบาทา
      Am              C                    D
เทิดทูนบูชา พระนามด้วยความยินดี
                          G         Bm    Em          
***    ให้เราสรรเสริญ เทิดทูนพระองค์ร่วมกัน
        Bm            C             Bm             C           D
     ชั่วนิจนิรันดร์ พระคุณอนันต์ ให้เราพากัน ชื่นชมในวันยินดี
                G           Bm     Em                    Bm      
      ให้เราสรรเสริญ เทิดทูนพระองค์ร่วมกัน ชั่วนิจนิรันดร์
         C                D              Em
      ให้เราพากัน ชื่นชมในวันยินดี

หาคอร์ดกีตาร์ :

ฟังเพลง :

เขียนโดย : วันที่เขียน : 15/5/2552 จำนวนดู : 9990 ครั้ง