เพลง เชิญมาเยินยอ

คีย์ : G

G           Bm           F                     C          G                 Bm
I มาเชิญทุกคนมา ตบมือและร้องเพลง เยินยอนามพระผู้ทรงเป็น
         F       C                      Em        C        Em                  C
องค์จอมราชา    เพราะพระองค์ทรงมี ชัยชนะและทรงยิ่งใหญ่
                Em                        C            D
ทรงครอบครองและทรงอยู่เหนือโลกา
                           G Em    F                 C                          G
        ** ร้องฮาเลลูยา สรรเสริญพระนาม ถวายเพลงบทใหม่
                       F            C                   G
                แด่องค์จอมราชา ร้องฮาเลลูยา
G           Bm           F                     C          G                 Bm
II องค์พระเยซูทรง เป็นชีวิตของเรา ทรงเป็นองค์ที่เราเชื่อและ
         F       C                      Em        C        Em                  C
วางใจนิรันดร์   เพราะพระองค์ทรงมีชัยชนะและทรงยิ่งใหญ่
                Em                        C            D
ทรงครอบครองและทรงอยู่เหนือโลกา

หาคอร์ดกีตาร์ :

ฟังเพลง :

เขียนโดย : สมชาติ วันที่เขียน : 30/5/2552 จำนวนดู : 5739 ครั้ง