เพลง เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ

คีย์ : D

D(D#)                        G(G#) D(D#)              A(A#)                
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ  เรามาเพื่อชื่นชมยินดี
D(D#)                      G(G#) D(D#)            A(A#)         D(D#)
เต้นรำถวายองค์พระผู้ไถ่  ร้องเพลงสรรเสริญแด่พระองค์
                     A(A#)                   G(G#)   D(D#)
 *เพราะพระเยโฮวาห์  เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่
          A(A#)                    G(G#)    D(D#)
 องค์จอมโยธา ใหญ่ยิ่งเหนือพระใด
           A(A#)               G(G#)   D(D#)
 องค์พระศิลา  เป็นพระเจ้าของเรา
             Bm(B#m)     
เราร้องเพลง เต้นรำนมัสการและ
 G(G#)                                      A(A#)    / D(D#) >>( D# )
ชื่นชมยินดีในความยิงใหญ่พระองค์
           B#m       Gm    G#         A#     
**ที่ลึกของแผ่นดิน อยู่ในพระหัตถ์ 
B#m    Gm          G#          A#       
ที่สูงของภูเขา เป็นของพระองค์

หาคอร์ดกีตาร์ :

ฟังเพลง :

เขียนโดย : สมชาติ วันที่เขียน : 4/10/2552 จำนวนดู : 9350 ครั้ง