เพลง แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ

คีย์ : C

        C           F      C                               Dm   G7
1.ข้าไม่รู้ว่าเหตุไรพระเจ้า แสดง    พระคุณประหลาด
      C           F        C      G7                C
เหตุไรที่พระเยซูยอมไถ่ ล้างใจ    ข้าให้สะอาด
         F                 C          Am         Dm   G7                C     C7
*แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ และเชื่อมั่นคงว่า พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ
       F                        Em    Am    G7  G     C
   รักษาซึ่งมอบไว้กับพระองค์   จนถึงกาลวันนั้นได้ (*)
 
2.ข้าไม่รู้ว่าพระองค์    ทรงให้ความเชื่อแก่ข้าอย่างไร
เหตุไรเมื่อเชื่อพระธรรมโอวาท    จึงได้ความสุขยิ่งใหญ่ (*)
 3.ไม่รู้ว่าพระวิญญาณดลใจ    ให้ข้าเห็นบาปอย่างไร หรือ
เมื่ออ่านคำตรัสของพระองค์     จึงเกิดความไว้วางใจ(*)
 4.ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา    เวลาเช้าสายบ่ายเย็น
หรือข้าต้องถึงความมรณา    หรือได้พบในเวหา(*)
ข้อพระคัมภีร์ที่สอดคล้อง      (2 ทิโมธี 1:12 )

หาคอร์ดกีตาร์ :

ฟังเพลง :

เขียนโดย : สมชาติ วันที่เขียน : 4/10/2552 จำนวนดู : 6380 ครั้ง