เพลง เราขอนมัสการพระองค์

คีย์ : C

C               Em              F                              Fm
เราขอนมัสการพระองค์  ทรงเป็นพระเจ้าจอมราชา

C            Em           Am     G            F   -Bb  G
ประทับบนบัลลังค์โสภา  ทรงนามว่าพระเยซู

C                           Em                 F                              Fm
ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือพญามาร  ครอบครองสวรรค์และโลกา

C             Em          Am          F      G          C        C7
ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้  สำหรับองค์ทรงนามเยซู

        F            G          Em   Am        F
($)เราจะยกย่องสรรเสริญ  ชูมือนมัสการ

       G                C                C7
พระนามผู้ทรงเป็น  จอมราชา

           F         G        Em
เปล่งเสียง  ถวายคำสดุดี

Am            Dm       G         C
แด่องค์พระภูมี  ทรงนามเยซู

หาคอร์ดกีตาร์ :

ฟังเพลง :

เขียนโดย : สมชาติ วันที่เขียน : 12/11/2551 จำนวนดู : 6110 ครั้ง