เพลง พระเจ้าประทาน

คีย์ : F

Key : F/G      จังหวะ 4/4
    F                                Bb
พระเจ้าประทาน   พระเยซู พระบุตร
God Sent His Son, They Called Him Jesus
                F          C7              F             Bb
ทรงรักและให้อภัยแก่ข้า ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์ 
He Came To Love, Heal And Forgive
He Gave His Life To Buy My Pardon
                F                 C7                    F / Bb / F
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า  พระองค์ทรงอยู่
An Empty Grave Is There To Prove My Savior Lives
                          F                  Bb
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้ 
Because He Lives I Can Face Tomorrow
                          F                    C7      
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป
Because He Lives All Fear Is Gone
                F                             Bb
เพราะข้าแน่ใจ (แน่ใจ) พระองค์ทรงนำหน้า
Because I Know, I Know He Hold The Future
           F                    C7                  F / Bb / F
ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่
And Life Is Worth A Living, Just Because He Lives

หาคอร์ดกีตาร์ :

ฟังเพลง :

เขียนโดย : สมชาติ วันที่เขียน : 12/11/2551 จำนวนดู : 6302 ครั้ง