Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 36751 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 29365 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 11977 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 17261 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 8588 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 5989 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 8955 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 6268 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 13326 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 13777 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3715 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 5448 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 8195 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 5429 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 8505 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 7788 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2874 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 8168 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4359 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4932 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last