Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 37723 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 29536 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 12171 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 17526 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 8703 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 6090 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 9098 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 6360 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 13520 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 13945 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3770 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 5546 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 8325 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 5519 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 8664 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 7923 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2924 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 8308 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4415 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 5006 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last