Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 28123 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 26662 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 10355 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 14200 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 7150 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 4808 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 7740 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5406 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 11413 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 12099 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3241 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 4410 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 6684 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 4552 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 7197 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 6466 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2408 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 6852 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3827 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4198 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last