Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 39981 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 30020 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 12605 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 18329 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 9063 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 6380 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 9350 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 6563 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 14121 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 14352 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3890 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 5794 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 8704 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 5739 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 9031 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 8214 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 3036 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 8609 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4531 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 5144 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last