Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 38892 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 29784 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 12421 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 17923 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 8888 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 6228 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 9225 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 6472 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 13819 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 14157 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3832 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 5688 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 8506 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 5655 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 8825 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 8059 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2990 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 8470 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4482 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 5082 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last