Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 33394 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 28718 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 11517 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 16331 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 8189 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 5691 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 8525 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 6015 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 12709 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 13274 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3588 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 5144 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 7823 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 5191 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 8108 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 7406 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2735 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 7753 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4244 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4753 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last