Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 31818 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 28071 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 11195 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 15630 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 7887 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 5426 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 8292 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5842 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 12303 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 12900 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3470 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 4898 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 7510 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 4975 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 7833 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 7120 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2623 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 7488 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4131 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4595 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last