Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 32609 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 28442 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 11355 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 15988 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 8054 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 5583 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 8422 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5939 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 12502 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 13100 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3534 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 5022 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 7669 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 5100 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 7976 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 7292 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2690 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 7623 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4194 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4688 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last