Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 30181 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 27292 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 10793 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 14959 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 7488 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 5084 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 8032 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5643 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 11890 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 12489 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3356 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 4661 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 7063 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 4752 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 7516 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 6792 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2513 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 7209 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3978 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4410 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last