Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 27464 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 26445 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 10220 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 13890 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 7068 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 4742 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 7645 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5321 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 11248 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 11970 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3201 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 4343 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 6575 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 4489 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 7082 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 6310 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2384 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 6742 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3787 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4153 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last