Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 29200 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 26989 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 10592 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 14589 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 7315 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 4938 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 7907 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5520 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 11664 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 12302 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3300 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 4551 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 6893 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 4655 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 7359 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 6658 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2458 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 7043 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 3892 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4310 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last