Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D เพลงนมัสการ 30975 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E เพลงนมัสการ 27666 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E เพลงนมัสการ 10978 ดู
หมดทั้งชีวิต E เพลงถวายทรัพย์ 15285 ดู
กล่าวคำว่ารัก C เพลงนมัสการ 7671 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C เพลงนมัสการ 5230 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D เพลงนมัสการ 8155 ดู
ข้ามีพระเจ้า A เพลงนมัสการ 5718 ดู
ซ่อนข้าไว้ C ชีวิตคริสเตียน 12082 ดู
สาธุการพระนาม A เพลงนมัสการ 12689 ดู
Everyday E เพลงนมัสการ 3402 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D เพลงนมัสการ 4752 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D เพลงนมัสการ 7322 ดู
เชิญมาเยินยอ G เพลงนมัสการ 4843 ดู
ชำระใจของข้า D เพลงนมัสการ 7663 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E เพลงนมัสการ 6947 ดู
เขาผู้นั้น C เพลงนมัสการ 2556 ดู
หนึ่งเดียว G เพลงนมัสการ 7342 ดู
นานเท่าไร E เพลงนมัสการ 4056 ดู
บนโลกใบนี้ ที่เรานั้นอาศัยอยู่ Em เพลงถวายทรัพย์ 4480 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last