Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em เพลงนมัสการ 9767 ดู
โฮซันนา G เพลงนมัสการ 9759 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G เพลงนมัสการ 10925 ดู
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G เพลงนมัสการ 4186 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke เพลงนมัสการ 17042 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G เพลงนมัสการ 3451 ดู
น้ำแห่งชีวิต D เพลงนมัสการ 8092 ดู
พระองค์สถิต Am เพลงนมัสการ 3319 ดู
พระองค์ทรงสมควร G เพลงนมัสการ 10574 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A เพลงนมัสการ 7522 ดู
บนบัลลังค์ A เพลงนมัสการ 9019 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G เพลงนมัสการ 11897 ดู
พระเจ้าประทาน F เพลงนมัสการ 6802 ดู
ข้าจะรักและบูชา G เพลงนมัสการ 13292 ดู
โลหิตพระคริสต์ C เพลงนมัสการ 4434 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G เพลงนมัสการ 4639 ดู
พระสิริ A เพลงนมัสการ 7631 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C เพลงนมัสการ 6327 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G เพลงนมัสการ 12562 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D เพลงนมัสการ 7987 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last