Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em เพลงนมัสการ 8231 ดู
โฮซันนา G เพลงนมัสการ 8300 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G เพลงนมัสการ 9501 ดู
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G เพลงนมัสการ 3436 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke เพลงนมัสการ 15924 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G เพลงนมัสการ 2882 ดู
น้ำแห่งชีวิต D เพลงนมัสการ 6732 ดู
พระองค์สถิต Am เพลงนมัสการ 2764 ดู
พระองค์ทรงสมควร G เพลงนมัสการ 8209 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A เพลงนมัสการ 6063 ดู
บนบัลลังค์ A เพลงนมัสการ 7863 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G เพลงนมัสการ 10509 ดู
พระเจ้าประทาน F เพลงนมัสการ 5182 ดู
ข้าจะรักและบูชา G เพลงนมัสการ 11072 ดู
โลหิตพระคริสต์ C เพลงนมัสการ 3602 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G เพลงนมัสการ 3811 ดู
พระสิริ A เพลงนมัสการ 6457 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C เพลงนมัสการ 5270 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G เพลงนมัสการ 9006 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D เพลงนมัสการ 6620 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last