Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em เพลงนมัสการ 9605 ดู
โฮซันนา G เพลงนมัสการ 9567 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G เพลงนมัสการ 10764 ดู
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G เพลงนมัสการ 4076 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke เพลงนมัสการ 16946 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G เพลงนมัสการ 3383 ดู
น้ำแห่งชีวิต D เพลงนมัสการ 7936 ดู
พระองค์สถิต Am เพลงนมัสการ 3274 ดู
พระองค์ทรงสมควร G เพลงนมัสการ 10325 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A เพลงนมัสการ 7395 ดู
บนบัลลังค์ A เพลงนมัสการ 8897 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G เพลงนมัสการ 11757 ดู
พระเจ้าประทาน F เพลงนมัสการ 6644 ดู
ข้าจะรักและบูชา G เพลงนมัสการ 12951 ดู
โลหิตพระคริสต์ C เพลงนมัสการ 4335 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G เพลงนมัสการ 4560 ดู
พระสิริ A เพลงนมัสการ 7515 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C เพลงนมัสการ 6226 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G เพลงนมัสการ 12219 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D เพลงนมัสการ 7849 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last