Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em เพลงนมัสการ 8705 ดู
โฮซันนา G เพลงนมัสการ 8759 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G เพลงนมัสการ 9969 ดู
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G เพลงนมัสการ 3691 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke เพลงนมัสการ 16323 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G เพลงนมัสการ 3074 ดู
น้ำแห่งชีวิต D เพลงนมัสการ 7133 ดู
พระองค์สถิต Am เพลงนมัสการ 2940 ดู
พระองค์ทรงสมควร G เพลงนมัสการ 8984 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A เพลงนมัสการ 6660 ดู
บนบัลลังค์ A เพลงนมัสการ 8266 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G เพลงนมัสการ 10966 ดู
พระเจ้าประทาน F เพลงนมัสการ 5686 ดู
ข้าจะรักและบูชา G เพลงนมัสการ 11708 ดู
โลหิตพระคริสต์ C เพลงนมัสการ 3844 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G เพลงนมัสการ 4076 ดู
พระสิริ A เพลงนมัสการ 6825 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C เพลงนมัสการ 5631 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G เพลงนมัสการ 10110 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D เพลงนมัสการ 7128 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last