Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em เพลงนมัสการ 8864 ดู
โฮซันนา G เพลงนมัสการ 8884 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G เพลงนมัสการ 10128 ดู
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G เพลงนมัสการ 3753 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke เพลงนมัสการ 16420 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G เพลงนมัสการ 3125 ดู
น้ำแห่งชีวิต D เพลงนมัสการ 7283 ดู
พระองค์สถิต Am เพลงนมัสการ 2997 ดู
พระองค์ทรงสมควร G เพลงนมัสการ 9174 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A เพลงนมัสการ 6789 ดู
บนบัลลังค์ A เพลงนมัสการ 8373 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G เพลงนมัสการ 11119 ดู
พระเจ้าประทาน F เพลงนมัสการ 5794 ดู
ข้าจะรักและบูชา G เพลงนมัสการ 11922 ดู
โลหิตพระคริสต์ C เพลงนมัสการ 3929 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G เพลงนมัสการ 4168 ดู
พระสิริ A เพลงนมัสการ 6938 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C เพลงนมัสการ 5724 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G เพลงนมัสการ 10405 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D เพลงนมัสการ 7274 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last