Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em เพลงนมัสการ 9408 ดู
โฮซันนา G เพลงนมัสการ 9376 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G เพลงนมัสการ 10605 ดู
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G เพลงนมัสการ 3986 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke เพลงนมัสการ 16794 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G เพลงนมัสการ 3331 ดู
น้ำแห่งชีวิต D เพลงนมัสการ 7756 ดู
พระองค์สถิต Am เพลงนมัสการ 3211 ดู
พระองค์ทรงสมควร G เพลงนมัสการ 10046 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A เพลงนมัสการ 7234 ดู
บนบัลลังค์ A เพลงนมัสการ 8762 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G เพลงนมัสการ 11603 ดู
พระเจ้าประทาน F เพลงนมัสการ 6324 ดู
ข้าจะรักและบูชา G เพลงนมัสการ 12669 ดู
โลหิตพระคริสต์ C เพลงนมัสการ 4224 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G เพลงนมัสการ 4453 ดู
พระสิริ A เพลงนมัสการ 7343 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C เพลงนมัสการ 6102 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G เพลงนมัสการ 11746 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D เพลงนมัสการ 7706 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last