Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em เพลงนมัสการ 8544 ดู
โฮซันนา G เพลงนมัสการ 8580 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G เพลงนมัสการ 9813 ดู
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G เพลงนมัสการ 3625 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke เพลงนมัสการ 16214 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G เพลงนมัสการ 3007 ดู
น้ำแห่งชีวิต D เพลงนมัสการ 6982 ดู
พระองค์สถิต Am เพลงนมัสการ 2883 ดู
พระองค์ทรงสมควร G เพลงนมัสการ 8757 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A เพลงนมัสการ 6478 ดู
บนบัลลังค์ A เพลงนมัสการ 8139 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G เพลงนมัสการ 10805 ดู
พระเจ้าประทาน F เพลงนมัสการ 5555 ดู
ข้าจะรักและบูชา G เพลงนมัสการ 11493 ดู
โลหิตพระคริสต์ C เพลงนมัสการ 3755 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G เพลงนมัสการ 3984 ดู
พระสิริ A เพลงนมัสการ 6708 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C เพลงนมัสการ 5517 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G เพลงนมัสการ 9762 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D เพลงนมัสการ 6975 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last