Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em เพลงนมัสการ 8376 ดู
โฮซันนา G เพลงนมัสการ 8421 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G เพลงนมัสการ 9639 ดู
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G เพลงนมัสการ 3535 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke เพลงนมัสการ 16036 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G เพลงนมัสการ 2940 ดู
น้ำแห่งชีวิต D เพลงนมัสการ 6847 ดู
พระองค์สถิต Am เพลงนมัสการ 2827 ดู
พระองค์ทรงสมควร G เพลงนมัสการ 8526 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A เพลงนมัสการ 6256 ดู
บนบัลลังค์ A เพลงนมัสการ 7999 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G เพลงนมัสการ 10640 ดู
พระเจ้าประทาน F เพลงนมัสการ 5380 ดู
ข้าจะรักและบูชา G เพลงนมัสการ 11282 ดู
โลหิตพระคริสต์ C เพลงนมัสการ 3681 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G เพลงนมัสการ 3904 ดู
พระสิริ A เพลงนมัสการ 6587 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C เพลงนมัสการ 5390 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G เพลงนมัสการ 9399 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D เพลงนมัสการ 6787 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last