Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em เพลงนมัสการ 7856 ดู
โฮซันนา G เพลงนมัสการ 7868 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G เพลงนมัสการ 8840 ดู
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G เพลงนมัสการ 3246 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke เพลงนมัสการ 15612 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G เพลงนมัสการ 2735 ดู
น้ำแห่งชีวิต D เพลงนมัสการ 6167 ดู
พระองค์สถิต Am เพลงนมัสการ 2627 ดู
พระองค์ทรงสมควร G เพลงนมัสการ 7539 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A เพลงนมัสการ 5501 ดู
บนบัลลังค์ A เพลงนมัสการ 7466 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G เพลงนมัสการ 10033 ดู
พระเจ้าประทาน F เพลงนมัสการ 4886 ดู
ข้าจะรักและบูชา G เพลงนมัสการ 10397 ดู
โลหิตพระคริสต์ C เพลงนมัสการ 3379 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G เพลงนมัสการ 3580 ดู
พระสิริ A เพลงนมัสการ 6086 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C เพลงนมัสการ 4936 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G เพลงนมัสการ 8099 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D เพลงนมัสการ 6168 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last