Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em เพลงนมัสการ 9268 ดู
โฮซันนา G เพลงนมัสการ 9241 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G เพลงนมัสการ 10494 ดู
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G เพลงนมัสการ 3915 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke เพลงนมัสการ 16683 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G เพลงนมัสการ 3282 ดู
น้ำแห่งชีวิต D เพลงนมัสการ 7643 ดู
พระองค์สถิต Am เพลงนมัสการ 3160 ดู
พระองค์ทรงสมควร G เพลงนมัสการ 9801 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A เพลงนมัสการ 7114 ดู
บนบัลลังค์ A เพลงนมัสการ 8650 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G เพลงนมัสการ 11493 ดู
พระเจ้าประทาน F เพลงนมัสการ 6089 ดู
ข้าจะรักและบูชา G เพลงนมัสการ 12473 ดู
โลหิตพระคริสต์ C เพลงนมัสการ 4142 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G เพลงนมัสการ 4381 ดู
พระสิริ A เพลงนมัสการ 7257 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C เพลงนมัสการ 6014 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G เพลงนมัสการ 11400 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D เพลงนมัสการ 7585 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last