Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em เพลงนมัสการ 9024 ดู
โฮซันนา G เพลงนมัสการ 9025 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G เพลงนมัสการ 10280 ดู
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G เพลงนมัสการ 3827 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke เพลงนมัสการ 16552 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G เพลงนมัสการ 3198 ดู
น้ำแห่งชีวิต D เพลงนมัสการ 7430 ดู
พระองค์สถิต Am เพลงนมัสการ 3063 ดู
พระองค์ทรงสมควร G เพลงนมัสการ 9405 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A เพลงนมัสการ 6931 ดู
บนบัลลังค์ A เพลงนมัสการ 8507 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G เพลงนมัสการ 11294 ดู
พระเจ้าประทาน F เพลงนมัสการ 5930 ดู
ข้าจะรักและบูชา G เพลงนมัสการ 12162 ดู
โลหิตพระคริสต์ C เพลงนมัสการ 4023 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G เพลงนมัสการ 4269 ดู
พระสิริ A เพลงนมัสการ 7074 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C เพลงนมัสการ 5850 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G เพลงนมัสการ 10823 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D เพลงนมัสการ 7417 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last