Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em เพลงนมัสการ 7959 ดู
โฮซันนา G เพลงนมัสการ 8005 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G เพลงนมัสการ 9030 ดู
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G เพลงนมัสการ 3308 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke เพลงนมัสการ 15693 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G เพลงนมัสการ 2774 ดู
น้ำแห่งชีวิต D เพลงนมัสการ 6286 ดู
พระองค์สถิต Am เพลงนมัสการ 2668 ดู
พระองค์ทรงสมควร G เพลงนมัสการ 7742 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A เพลงนมัสการ 5641 ดู
บนบัลลังค์ A เพลงนมัสการ 7570 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G เพลงนมัสการ 10168 ดู
พระเจ้าประทาน F เพลงนมัสการ 4959 ดู
ข้าจะรักและบูชา G เพลงนมัสการ 10610 ดู
โลหิตพระคริสต์ C เพลงนมัสการ 3442 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G เพลงนมัสการ 3641 ดู
พระสิริ A เพลงนมัสการ 6185 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C เพลงนมัสการ 5014 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G เพลงนมัสการ 8372 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D เพลงนมัสการ 6299 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last