Christian lyrics

เพลง คีย์ หมวดหมู่ จำนวนดู คลิกฟัง
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em เพลงนมัสการ 8091 ดู
โฮซันนา G เพลงนมัสการ 8151 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G เพลงนมัสการ 9337 ดู
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G เพลงนมัสการ 3380 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke เพลงนมัสการ 15814 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G เพลงนมัสการ 2837 ดู
น้ำแห่งชีวิต D เพลงนมัสการ 6474 ดู
พระองค์สถิต Am เพลงนมัสการ 2713 ดู
พระองค์ทรงสมควร G เพลงนมัสการ 7975 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A เพลงนมัสการ 5871 ดู
บนบัลลังค์ A เพลงนมัสการ 7721 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G เพลงนมัสการ 10342 ดู
พระเจ้าประทาน F เพลงนมัสการ 5068 ดู
ข้าจะรักและบูชา G เพลงนมัสการ 10834 ดู
โลหิตพระคริสต์ C เพลงนมัสการ 3524 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G เพลงนมัสการ 3726 ดู
พระสิริ A เพลงนมัสการ 6331 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C เพลงนมัสการ 5139 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G เพลงนมัสการ 8697 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D เพลงนมัสการ 6445 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last