เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 38952 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 29807 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 12432 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 8915 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 6237 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 9241 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 6477 ดู
สาธุการพระนาม A 14170 ดู
Everyday E 3836 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 5695 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 8534 ดู
เชิญมาเยินยอ G 5660 ดู
ชำระใจของข้า D 8835 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 8063 ดู
เขาผู้นั้น C 2990 ดู
หนึ่งเดียว G 8481 ดู
นานเท่าไร E 4487 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 9618 ดู
โฮซันนา G 9582 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 10774 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last