เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 32592 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 28432 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 11350 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 8051 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 5578 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 8420 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 5939 ดู
สาธุการพระนาม A 13094 ดู
Everyday E 3530 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 5019 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 7666 ดู
เชิญมาเยินยอ G 5096 ดู
ชำระใจของข้า D 7973 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 7284 ดู
เขาผู้นั้น C 2688 ดู
หนึ่งเดียว G 7619 ดู
นานเท่าไร E 4193 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 8707 ดู
โฮซันนา G 8761 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 9970 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last