เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 31824 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 28075 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 11196 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 7887 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 5427 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 8295 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 5843 ดู
สาธุการพระนาม A 12901 ดู
Everyday E 3471 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 4899 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 7512 ดู
เชิญมาเยินยอ G 4976 ดู
ชำระใจของข้า D 7834 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 7122 ดู
เขาผู้นั้น C 2624 ดู
หนึ่งเดียว G 7489 ดู
นานเท่าไร E 4134 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 8552 ดู
โฮซันนา G 8593 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 9822 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last