เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 30737 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 27484 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 10925 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 7622 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 5191 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 8120 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 5698 ดู
สาธุการพระนาม A 12630 ดู
Everyday E 3390 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 4732 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 7277 ดู
เชิญมาเยินยอ G 4812 ดู
ชำระใจของข้า D 7620 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 6901 ดู
เขาผู้นั้น C 2539 ดู
หนึ่งเดียว G 7296 ดู
นานเท่าไร E 4034 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 8338 ดู
โฮซันนา G 8384 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 9605 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last