เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 36759 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 29366 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 11978 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 8590 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 5990 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 8955 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 6269 ดู
สาธุการพระนาม A 13780 ดู
Everyday E 3715 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 5450 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 8196 ดู
เชิญมาเยินยอ G 5430 ดู
ชำระใจของข้า D 8506 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 7789 ดู
เขาผู้นั้น C 2875 ดู
หนึ่งเดียว G 8170 ดู
นานเท่าไร E 4359 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 9268 ดู
โฮซันนา G 9241 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 10494 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last