เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 34608 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 29010 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 11725 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 8378 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 5814 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 8702 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 6116 ดู
สาธุการพระนาม A 13473 ดู
Everyday E 3640 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 5287 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 7971 ดู
เชิญมาเยินยอ G 5308 ดู
ชำระใจของข้า D 8249 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 7567 ดู
เขาผู้นั้น C 2798 ดู
หนึ่งเดียว G 7950 ดู
นานเท่าไร E 4299 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 9024 ดู
โฮซันนา G 9025 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 10280 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last