เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 37818 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 29554 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 12191 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 8715 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 6100 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 9104 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 6371 ดู
สาธุการพระนาม A 13955 ดู
Everyday E 3775 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 5560 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 8339 ดู
เชิญมาเยินยอ G 5533 ดู
ชำระใจของข้า D 8675 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 7931 ดู
เขาผู้นั้น C 2926 ดู
หนึ่งเดียว G 8320 ดู
นานเท่าไร E 4421 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 9420 ดู
โฮซันนา G 9391 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 10614 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last