เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระคุณซ้อนพระคุณ D 40781 ดู
ก้าวต่อไป : Boy Peacemaker E 30180 ดู
พระเจ้าประเสริฐ E 12739 ดู
กล่าวคำว่ารัก C 9163 ดู
แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ C 6463 ดู
เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ D 9440 ดู
ข้ามีพระเจ้า A 6645 ดู
สาธุการพระนาม A 14477 ดู
Everyday E 3921 ดู
มองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ D 5873 ดู
เมื่อทรงสัมผัสฉัน D 8823 ดู
เชิญมาเยินยอ G 5802 ดู
ชำระใจของข้า D 9143 ดู
พระเจ้าดีตลอดเวลา God is good all the time E 8305 ดู
เขาผู้นั้น C 3065 ดู
หนึ่งเดียว G 8716 ดู
นานเท่าไร E 4574 ดู
ทุกวันเวลา ข้าสาธุการ Em 9867 ดู
โฮซันนา G 9854 ดู
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด G 11017 ดู

หน้า 1 / 2
first12 3 4 5 >>last