เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G 3915 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke 16683 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G 3282 ดู
น้ำแห่งชีวิต D 7643 ดู
พระองค์สถิต Am 3160 ดู
พระองค์ทรงสมควร G 9801 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A 7114 ดู
บนบัลลังค์ A 8650 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G 11493 ดู
พระเจ้าประทาน F 6089 ดู
ข้าจะรักและบูชา G 12473 ดู
โลหิตพระคริสต์ C 4142 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G 4381 ดู
พระสิริ A 7257 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C 6014 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G 11400 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D 7585 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last