เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G 3697 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke 16330 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G 3076 ดู
น้ำแห่งชีวิต D 7146 ดู
พระองค์สถิต Am 2945 ดู
พระองค์ทรงสมควร G 8996 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A 6671 ดู
บนบัลลังค์ A 8274 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G 10972 ดู
พระเจ้าประทาน F 5693 ดู
ข้าจะรักและบูชา G 11722 ดู
โลหิตพระคริสต์ C 3849 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G 4079 ดู
พระสิริ A 6833 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C 5637 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G 10132 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D 7138 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last