เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G 3584 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke 16126 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G 2975 ดู
น้ำแห่งชีวิต D 6921 ดู
พระองค์สถิต Am 2856 ดู
พระองค์ทรงสมควร G 8641 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A 6368 ดู
บนบัลลังค์ A 8079 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G 10723 ดู
พระเจ้าประทาน F 5512 ดู
ข้าจะรักและบูชา G 11387 ดู
โลหิตพระคริสต์ C 3726 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G 3953 ดู
พระสิริ A 6647 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C 5463 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G 9586 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D 6886 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last