เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G 3827 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke 16552 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G 3199 ดู
น้ำแห่งชีวิต D 7431 ดู
พระองค์สถิต Am 3063 ดู
พระองค์ทรงสมควร G 9412 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A 6933 ดู
บนบัลลังค์ A 8508 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G 11296 ดู
พระเจ้าประทาน F 5930 ดู
ข้าจะรักและบูชา G 12162 ดู
โลหิตพระคริสต์ C 4024 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G 4269 ดู
พระสิริ A 7074 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C 5850 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G 10824 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D 7419 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last