เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G 4085 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke 16953 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G 3387 ดู
น้ำแห่งชีวิต D 7947 ดู
พระองค์สถิต Am 3278 ดู
พระองค์ทรงสมควร G 10336 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A 7403 ดู
บนบัลลังค์ A 8904 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G 11769 ดู
พระเจ้าประทาน F 6655 ดู
ข้าจะรักและบูชา G 12969 ดู
โลหิตพระคริสต์ C 4341 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G 4562 ดู
พระสิริ A 7523 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C 6232 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G 12244 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D 7861 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last