เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G 4223 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke 17102 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G 3495 ดู
น้ำแห่งชีวิต D 8192 ดู
พระองค์สถิต Am 3349 ดู
พระองค์ทรงสมควร G 10705 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A 7590 ดู
บนบัลลังค์ A 9087 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G 11987 ดู
พระเจ้าประทาน F 6867 ดู
ข้าจะรักและบูชา G 13499 ดู
โลหิตพระคริสต์ C 4491 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G 4698 ดู
พระสิริ A 7690 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C 6395 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G 12734 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D 8048 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last