เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G 4000 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke 16803 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G 3342 ดู
น้ำแห่งชีวิต D 7776 ดู
พระองค์สถิต Am 3218 ดู
พระองค์ทรงสมควร G 10060 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A 7246 ดู
บนบัลลังค์ A 8770 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G 11611 ดู
พระเจ้าประทาน F 6370 ดู
ข้าจะรักและบูชา G 12690 ดู
โลหิตพระคริสต์ C 4236 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G 4462 ดู
พระสิริ A 7354 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C 6114 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G 11772 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D 7718 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last