เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G 3501 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke 15984 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G 2916 ดู
น้ำแห่งชีวิต D 6805 ดู
พระองค์สถิต Am 2803 ดู
พระองค์ทรงสมควร G 8441 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A 6193 ดู
บนบัลลังค์ A 7948 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G 10601 ดู
พระเจ้าประทาน F 5262 ดู
ข้าจะรักและบูชา G 11222 ดู
โลหิตพระคริสต์ C 3651 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G 3868 ดู
พระสิริ A 6536 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C 5350 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G 9307 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D 6734 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last