เนื้อเพลงนมัสการ

เพลง คีย์ จำนวนดู คลิกฟัง
พระองค์ประทาน สิ่งดีทุกอย่าง G 3758 ดู
รักไม่มีเงื่อนไข โต๋ และ โรส Ke 16434 ดู
เยซู บริสุทธิ์ G 3133 ดู
น้ำแห่งชีวิต D 7289 ดู
พระองค์สถิต Am 2998 ดู
พระองค์ทรงสมควร G 9187 ดู
ความรักยิ่งใหญ่ A 6803 ดู
บนบัลลังค์ A 8380 ดู
พระเยซูเป็นที่รักของข้า G 11131 ดู
พระเจ้าประทาน F 5798 ดู
ข้าจะรักและบูชา G 11936 ดู
โลหิตพระคริสต์ C 3937 ดู
เปลี่ยนใจของข้า G 4172 ดู
พระสิริ A 6947 ดู
เราขอนมัสการพระองค์ C 5734 ดู
เราพึ่งพาพระองค์ G 10425 ดู
นิมิต(ในประเทศไทย) D 7283 ดู

หน้า 2 / 2
first1 23 4 5 >>last