ปัญหาที่ Internet ช้ามีอะไรบ้าง นำมาฝากกัน

396

ปัญหาที่ Internet ช้ามีอะไรบ้าง นำมาฝากกัน ปัญหาที่ Internet ช้ามีอะไรบ้าง เนื้อหา : การที่ Internet ช้ามีหลายสาเหตุดังนี้ครับ 1. เกิดจากการใช้งานเช่น FTP,Mail,web มากเกิน Bandwidth ที่สมัครไว้กับ ISP(รับ-ส่งข้อมูลมาก) วิธีการแก้ไข : กำหนดการใช้งาน internet ภายในองค์กรว่าใครจำเป็นต้องใช้หรือไม่จำเป็นต้องใช้ หรือจะกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะบางอย่าง เช่น mail,msn,web เป็นต้น ถ้าไม่ยังไม่เร็วขึ้นแนะนำให้ ขยาย Banwidth ครับ 2. เกิดจาก media ( LL,ISDN,ADSL,PSTN)เช่น คู่สายเก่าเกินไป หรือมีสัญญารบกวนมากจนเกิดการ Loss วิธีการแก้ไข : แจ้งทาง media provider ทำการตรวจสอบและแก้ไข 3. เกิดจาก network ภายใน เช่น ติด virus ทำให้เกิดการคับคั่งของข้อมูลภายใน network วิธีการแก้ไข : ทำการกำจัดไวรัส และทำการ Updatewindows อยู่เสมอ 4. เกิดจากอุปกรณ์ network (gateway,router,switch/hub) อาจมีปัญหา อาจเก่าเกินไป เกิดการเสื่อม ทำให้เกิดการ delay หรือไม่สามารถใช้งานได้ วิธีแก้ไข : ทำการตรวจสอบหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ 5. เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเอง อาจมีประสิทธิภาพต่ำเกินการใช้งานจริง หรือใช้งานเปิดโปรแกรม มากเกินไป หรืออาจขาดการดูแล วิธีการแก้ไข : ทำการ update windows หรือโปรแกรมต่างๆอยู่เสมอโดยเฉพาะ Anti-virus

อ้างอิง
osiam
free homepage

Tagged :

0 Responses

Leave a Reply