ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ทีเต่อโพ
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: