ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Dew
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
Love Jesus
รูปภาพ
: