ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แองเจิ้ล
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปัตตานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
น้องแองเจิ้ล>> สวัสดีคร่ะ
รูปภาพ
: