ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
aie
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
hi...
รูปภาพ
: