ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
KHIM
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
NEW SHEEP
รูปภาพ
: