ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
joy
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
joy
รูปภาพ
: