ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ท็อป
อายุ
:
580 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
นักเดินทางผู้พิชิตสองโลก
รูปภาพ
: