ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอมมี่
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
อยากร่วมแบ่งปันพระคำดีของพระเจ้าด้วยกันค่ะ
รูปภาพ
: