ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
p
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
hello
รูปภาพ
: