ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก้อง
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ดีงับ
รูปภาพ
: