ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Aom
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
My name's DARA... Do you know????
รูปภาพ
: