ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ใหญ๋
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ตาก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับ
รูปภาพ
: