ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หนึ่ง
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สะบายๆ
รูปภาพ
: