ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สกล
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิจิตร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
god bless you.
รูปภาพ
: