ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หมี่หมี
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
HI :) I'm mimee,,,
รูปภาพ
: