ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กด
อายุ
:
20 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
กดครับ
รูปภาพ
: