ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มายด์
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
นู๋รักพระเจ้า
รูปภาพ
: