ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แฟงค์
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
5555555555
รูปภาพ
: