ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นกแซว
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
รักพระเจ้าสุดดวงใจ
รูปภาพ
: