ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กุ้ง
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ชื่นชมยินดีทุกเวลา
รูปภาพ
: