ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เมโลดี้
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
มาจากคริสต์จักรสะพานเหลือง
รูปภาพ
: