ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บง
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
ผมสมบูรณ์ลูกพระเจ้าคับ
รูปภาพ
: