ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เต่า
อายุ
:
569 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ได้รู้จัก
รูปภาพ
: