ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
kim
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครปฐม
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
สมาชิกศาลาธรรมสระสี่มุม
รูปภาพ
: