ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Eal
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เชื่อในองค์พระคริสต์
รูปภาพ
: