ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โต้ง
อายุ
:
45 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: