ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต้นข้าว
อายุ
:
569 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุบลราชธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
God Is Love
รูปภาพ
: