ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ซัน
อายุ
:
571 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
ทำในสิ่งที่ดีที่สุด
รูปภาพ
: