ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
พู่
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีเราพู่นะ
รูปภาพ
: