ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กอฟต์
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ไม่มี
รูปภาพ
: