ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แพง
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีเพื่อนๆอนุชนทุกคน
รูปภาพ
: