ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
buk
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุรินทร์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
บริการท่องเที่ยว
คำแนะนำตัว
:
buk
รูปภาพ
: