ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เจน
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
Say,Hi :>
รูปภาพ
: