ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แพร
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
หาเพื่อนแบ่งปัน
รูปภาพ
: