ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ซอนย่า
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น
รูปภาพ
: