ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วี
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เป็นคนนิสัยดี กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
รูปภาพ
: