ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กิม
อายุ
:
44 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีคะ
รูปภาพ
: