ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก้อย
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เป็นคริสเตียนเก่าแต่หายไปจากพระเจ้า 3 ปีกว่าๆแล้ว
รูปภาพ
: